Intalnire cu echipa Zonei Metropolitane Oradea

  • 0

Intalnire cu echipa Zonei Metropolitane Oradea

Vineri 18.10.2013 echipa aparatului tehnic executiv al Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara Zona Metropolitana Satu Mare a participat la o intalnire de lucru si un schimb de experienta cu echipa Zonei Metropolitane Oradea.

La aceasta  intalnire s-a  facut schimb de  pareri si idei despre viitoarele strategii locale, despre directiile de urmat pentru cuprinderea unui numar cat mai mare de proiecte in portofoliul fiecarei zone metropolitane.

S-au purtat discutii despre statutul zonei metropolitane, despre transportul metropolitan, despre investitiile teritoriale integrate si despre platile multifond.

Cu aceasta ocazie s-a stabilit necesitatea cooperarii intre cele doua echipe pentru elaborarea in comun a unor proiecte transfrontaliere si frutificarea la maxim a experientelor acumulate de catre echipa de la Oradea si de experientele membrilor echipei satmarene.

De asemenea, s-a stabilit ca echipa satmareana sa puna la dispozitia echipei oradene experienta acumulata in elaborarea strategiei de dezvoltare a zonei metropolitane si sa-i informeze despre rezultatele obtinute in aceasta directie dupa consultarile pe care echipa satmareana le va avea cu conducerea ADR Nord Vest.


  • 0

EXTRAS DIN PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ A REGIUNII NORD-VEST 2014-2020

Lista proiectelor strategice prioritare de la nivel regional s-a stabilit în urma unui amplu proces partenerial, care a fost iniţiat în 2012 şi cuprinde următorii paşi:

-elaborarea unei variante preliminare a analizei socio-economice şi a analizei SWOT aferente PDR, în cadrul cărora au  fost identificate  nevoile de dezvoltare ale regiunii pentru următoarea perioadă de programare;
-organizarea primei întâlniri a Comitetelor Ştiinţific şi Executiv, în cadrul cărora au fost discutate criteriile de selectare a proiectelor strategice prioritare de la nivel regional;
-elaborarea unei variante preliminare a strategiei de dezvoltare a regiunii  Nord-Vest pentru perioada 2014-2020, în corelare cu documentele programatice de la nivel european şi naţional;
-dezbaterea acesteia în cadrul Comitetelor de Planificare Judeţene şi a Atelierelor de Lucru „Parteneriat 2020” (la nivelul Unităţilor Teritoriale de Planificare înfiinţate în perioada de programare 2007-2013), în urma cărora au fost transmise de către autorităţile publice locale primele propuneri de proiecte;
-elaborarea şi postarea pe site-ul WEB al ADR Nord-Vest a unui instrument (fişă) on-line inovativ de introducere a ideilor de proiecte de către potenţialii beneficiari, legată la o bază de date unică. Prin această metodă au fost colectate cele mai multe dintre proiectele de la nivel regional;
-organizarea grupurilor tematice regionale, pe principalele domenii de analiză, în vederea prezentării ideilor de proiecte deja colectate şi a colectării de noi propuneri, inclusiv de la alte categorii de potenţiali beneficiari (mediul privat, ONG-uri, instituţii decentralizate şi deconcentrate, societate civilă, etc.);
-analiza tuturor propunerilor de  proiecte strategice prioritare colectate  de către  ADR Nord-Vest şi prioritizarea lor în funcţie de criterii generale şi specifice fiecărui domeniu.

Paşii următori pentru completarea şi definitivarea portofoliului de proiecte strategice prioritare sunt:

-continuarea procesului de colectare a propunerilor de proiecte prioritare strategice prin intermediul formularului on-line de pe site-ul ADR Nord-Vest;
-organizarea de noi întâlniri cu potenţialii beneficiari (individuale  sau  în  cadrul structurilor parteneriale, de la nivel regional, judeţean şi sub-judeţean);
-prezentarea şi dezbaterea variantei preliminare a PDR (inclusiv a portofoliului de proiecte) în cadrul Comitetului Executiv;
-realizarea evaluării ex-ante a PDR de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
-prezentarea şi dezbaterea variantei preliminare a PDR (inclusiv a portofoliului de proiecte) în cadrul Comitetului Ştiinţific;
-prezentarea şi dezbaterea variantei preliminare a PDR (inclusiv a portofoliului de proiecte) în cadrul Comitetului Regional de Planificare;
-revizuirea finală a PDR, inclusiv a portofoliului de proiecte strategice prioritare ale regiunii pentru perioada 2014-2020, în urma concluziilor comitetelor şi a evaluării ex- ante şi aprobarea acestora în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională.

Criteriile generale avute în vedere pentru proiectele strategice prioritare au fost:

-sunt integrate: multi-dimensionale şi inter-sectoriale;
-au impact regional semnificativ şi impact teritorial cât mai mare;
-contribuie la atingerea obiectivelor regionale;
-sunt sprijinite de actorii-cheie, sunt elaborate în parteneriat;
-sunt majore;
-sunt sustenabile, în sinergie cu alte iniţiative existente sau viitoare.

Potenţialii beneficiari vor fi asistaţi de către Agenţia de Dezvoltare Regională pentru pregătirea proiectelor prioritare strategice prioritare, în vederea aducerii acestora la un stadiu de maturitate corespunzător la începutul următoarei perioade de programare.

Pentru asigurarea continuităţii  procesului de  planificare de la nivel regional, propunerile  de proiecte strategice prioritare au fost grupate în programe sectoriale şi teritoriale,  care  să asigure corelarea intervenţiilor complementare şi coeziunea teritorială a regiunii.

Menţionăm faptul că lista preliminară a propunerilor de proiecte strategice prioritare cuprinde doar investiţiile care vizează infrastructura de transport (Programul „Regiune funcţională”), urmând ca identificarea proiectelor aferente celorlalte programe, inclusiv în cadrul analizei de la nivelul structurilor parteneriale, să se facă plecând de la reţeaua de transport din regiune, astfel încât să se asigure coeziunea teritorială şi corelarea intervenţiilor de diferite tipuri. Pe de altă parte, la întocmirea listei preliminare a proiectelor strategice prioritare de la nivel regional s-au avut în vedere volumul estimat al investiţiilor publice (din toate sursele) de la nivel regiunii Nord-Vest.

Programul „Regiune funcţională” este un program prin care se doreşte crearea unor legături funcţionale în cadrul regiunii, care să asigure mobilitatea  persoanelor  şi  a  mărfurilor, dezvoltarea de centre logistice şi intermodale, dar  şi facilitarea accesului la zone şi parcuri industriale, precum şi la zonele turistice. Programul se va concentra pe reţeaua centrală şi globală de transport TEN-T, care asigură legătura cu alte regiuni din ţară şi din Statele Membre învecinate, înlăturând blocajele şi transformând-o într-o reţea mai inteligentă. Noua reţea TEN- T centrală şi globală va fi susţinută de o reţea cuprinzătoare de rute la nivel regional şi naţional care aduc trafic în reţeaua centrală. Scopul este ca treptat, până în 2050, cea mai mare parte a cetăţenilor şi a întreprinderilor din regiune să se afle la cel mult 30 de minute distanţă, ca timp de deplasare, de această reţea globală.

În perioada de programare 2014-2020, dezvoltarea infrastructurii de transport de la nivel regional se va face plecând de la două priorităţi majore: conectarea regiunii la reţeaua TEN-T globală şi centrală, prin modernizarea şi reabilitarea reţelei de drumuri naţionale, judeţene şi comunale, precum şi a variantelor de ocolire aferente acestora, respectiv conectarea zonelor cu accesibilitate redusă din regiune, în vederea stimulării creşterii economice a acestora.

Astfel, acest program cuprinde următoarele categorii de intervenţii:

I. Infrastructură regională de acces la reţeaua TEN-T centrală şi globală:

1. Construcţia tronsonului de autostradă (A3) Suplacu de Barcau – Mihăileşti;
2. Construcţia tronsonului de autostradă (A3) Mihăileşti – Gilău;
3. Construcţia tronsonului de autostradă (A3) Câmpia Turzii –Târgu Mureş (parţial);
4. Modernizarea şi reabilitarea DN 75: Ștei-Turda;
5. Construcţia variantei de ocolire a Municipiului Satu-Mare;
6. Construcţia variantei de ocolire Aleșd (Nord și Sud);
7. Construcţia centurii ocolitoare a Municipiului Zalău – Etapa II;
8. Construcţia variantei de ocolire Florești;
9. Construcţia variantei de ocolire Cluj-Napoca Nord;
10. Modernizarea şi reabilitarea DJ 191 C: Nuşfalău – Crasna – Zalău – Creaca (SJ);
11. Modernizarea şi reabilitarea DJ 191 D: Nuşfalău – Valcău – Sîg – Tusa (SJ);
12. Modernizarea şi reabilitarea DJ193D Culciu Mare – Hrip – Ruşeni – Cioncheşti (SM);
13. Modernizarea şi reabilitarea DJ 193A Satu Mare (DJ 193) – Amaţi – Ruşeni – Tătăreşti – Necopoi – Homorodu de Jos- Homorodu de Mijloc – Homorodu de Sus -Solduba – Hodişa – Socond – Răteşti (DN 19A) (SM);
14. Modernizarea şi reabilitarea DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătăreşti – Necopoi – Cărăşeu (SM);
15. Modernizarea şi reabilitarea DJ 195B Doba (DN 19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare – Crişeni
– Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş – (DN 19A) (SM);
16. Modernizarea şi reabilitarea DJ 108C Mera(DN1F)-Aghires-Leghia-DN1 (CJ);
17. DJ 795, 709 A Salonta-Tinca, Belfir-Pocola (BH);
18. Modernizarea şi reabilitarea DJ 193, 108 A, 108 D Hideaga-Ardusat-Cehu Silvaniei-Crişeni (MM, SJ).

II. Infrastructură rutieră de conectare a zonelor cu accesibilitate redusă şi de stimulare a creşterii economice:

1. Modernizarea şi reabilitarea DJ 109 F Târgu Lăpuş – Gâlgău (MM, SJ);
2. Modernizarea şi reabilitarea DJ 109, 161, 109A, 108 B Hida-Bobâlna-Dej (CJ, SJ);
3. Modernizarea şi reabilitarea DJ 109F, 171 Târgu-Lăpuş-Suciu de Sus-Rogoz-Spermezeu-Uriu (MM, BN);
4. Modernizarea şi reabilitarea DJ 172 D Ilva Mica-Lunca Ilvei-Coşna-Vatra Dornei (BN, SV);
5. Modernizarea şi reabilitarea DJ 193 Satu Mare-Borleşti-Ardusat (SM, MM);
6. Modernizarea şi reabilitarea DJ 196 Supuru de Jos – Corund – Bogdand – Nadişu Hododului – Hodod- Cehu Silvaniei (SM, SJ);
7. DJ 108M Tăşnad (DN 1F) – Santău – Chereuşa – Andrid – Dindeşti – Irina – Portiţa – Vezendiu – Tiream – Carei – Cămin – Lucăceni (SM);
8. Modernizarea şi reabilitarea DJ 186 Bârsana-Săcel (MM);
9. DJ 182 B Baia Mare-Şomcuta Mare-Ulmeni (MM);
10. DJ 170-A Chiuza – Dumbrăviţa – Sita – Spermezeu (BN).

Menţionăm faptul că, într-o etapă ulterioară, la drumurile naţionale, judeţene şi variantele de ocolire prevăzute în portofoliul regional, se vor adăuga drumuri comunale care să asigure conectivitatea localităţilor din regiune la reţeaua regională majoră.

III. Infrastructură regională de acces la reţeaua TEN-T feroviară şi promovarea intermodalităţii:

1. Modernizarea infrastructurii de transport feroviar pe ruta Cluj-Oradea-Episcopia Bihorului;
2. Electrificarea şi modernizarea CF Satu Mare – Dej – Cluj pentru viteze maxime de 120 km/h;
3. Înfiinţare reţea de centre intermodale şi de staţii – Tren Metropolitan „Transilvania de Nord”.

IV. Infrastructură regională de acces la reţeaua TEN-T aeriană:

1. Dezvoltarea, extinderea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca (terminal cargo);
2. Dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri şi marfă la Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca;
3. Extindere pistă 3500 m a Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca;
4. Extinderea Aeroportului Internaţional Oradea – Etapa II (extindere pistă la 2.100 m, platformă, depozit de combustibil, sisteme de balizaj, alimentare cu energie electrică, telecomandă, iluminat).

Programul Sprijinirea dezvoltării durabile integrate a polilor metropolitani din Regiunea Nord- Vest – se adresează celor 6 metropolitani din regiune,  respectiv  Cluj-Napoca,  Oradea,  Baia Mare, Satu-Mare, Bistriţa şi Zalău, în scopul asigurării unei dezvoltări echilibrate teritorial, policentrice. În cadrul acestui program vor fi sprijinite diferite intervenţii care vor contribui, împreună, la îmbunătăţirea atractivităţii şi competitivităţii acestor poli urbani, precum şi  a zonelor metropolitane/a zonelor urbane funcţionale din jurul lor, pentru a asigura o creştere durabilă şi coezivă. Atractivitatea şi competitivitatea acestor poli de creştere va fi sporită prin asigurarea unor servicii de bază şi a unui standard de viaţă adecvate, cu prezervarea potenţialului lor ecologic. În acest context, investiţiile publice vor fi orientate către extinderea şi modernizarea infrastructurii urbane de bază, care va susţine dezvoltarea acestor arii urbane ca poli de creştere coezivi. Astfel, acest program cuprinde intervenţii de tipul:

-reconstrucţia şi regenerarea cartierelor urbane aflate în declin sau neglijate, cu integrarea unor funcţii urbane, care să asigure accesul locuitorilor la locuinţe, facilităţi şi servicii de bază, spaţii publice, servicii educaţionale, de sănătate şi sociale adecvate;
-reabilitarea centrelor istorice, inclusiv cu modernizarea şi punerea în valoarea a obiectivelor de patrimoniu construit, în vederea creşterii atractivităţii polilor metropolitani pentru turişti şi locuitori;
-creşterea suprafeţei de spaţii verzi şi reabilitarea celor existente, care să îndeplinească atât funcţii ecologice, cât şi sociale;
-extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnice, care să corespundă exigenţelor unor poli metropolitani de interes regional şi să sprijine dezvoltarea acestor oraşe;
-revitalizarea cartierelor locuite cu preponderenţă de persoane supuse riscului de excluziune socială (cu precădere de etnie romă), în scopul promovării incluziunii sociale, prevenirii criminalităţii şi asigurării unor condiţii de viaţă decente;
-reabilitarea fondului de locuinţe din mediul urban, cu precădere a clădirilor de locuinţe multifamiliale (blocuri de locuinţe), cu accent pe creşterea eficienţei energetice a acestora, şi creşterea fondului de locuinţe sociale, care să sprijine funcţia de incluziune socială a polilor metropolitani;
– implementarea unor sisteme integrate de transport, care să promoveze coeziunea economică şi socială a polilor metropolitani, conectarea periferiilor şi a zonelor metropolitane cu cele centrale, în vederea asigurării accesului la locuri de muncă şi a facilitării dinamicii vieţii culturale şi sociale;
-extinderea şi modernizarea transportului urban durabil;
-construcţia, extinderea şi modernizarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor şi inovării de interes naţional şi regional, cu accent pe activităţile cu valoare adăugată ridicată, orientate către dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului local;
-reabilitarea siturilor poluate şi abandonate din zonele urbane şi pregătirea lor pentru noi funcţiuni (economice, sociale, etc.).

În vederea implementării acestor intervenţii, se recomandă polilor metropolitani elaborarea unor strategii de dezvoltare urbană integrată, care să cuprindă şi teritoriile rurale adiacente (zonele metropolitane) şi care să se implementeze prin noul instrument din Strategia EUROPA 2020 – Investiţiile Teritoriale Integrate (I.T.I.). Acesta sprijină dezvoltarea urbană integrată printr-o abordare intersectorială şi multidimensională, în sensul că  oferă  posibilitatea combinării finanţărilor legate de diferite obiective tematice, inclusiv din axele prioritare şi programele operaţionale sprijinite de FEDR, FSE şi FC.

Programul Sprijinirea dezvoltării integrate durabile  a  centrelor  urbane  din  Regiunea  Nord- Vest – se adresează oraşelor cu  o populaţie de 10-50.000 de locuitori, care au o influenţă microregională sau locală, formând o reţea de centre de echilibru la nivelul regiunii. În cadrul acestui program vor fi sprijinite intervenţii care vizează reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a celei de transport, dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi a celei sociale, care să asigure dezvoltarea coezivă a acestor centre urbane mici. Astfel, investiţiile publice vor fi orientate cu prioritate către crearea de spaţii publice de calitate, promovarea unui transport urban eficient şi accesibil, regenerarea urbană şi includerea componentelor de locuire, eficienţă energetică  şi  durabilitate,  reabilitarea  cadrului  construit,  concentrarea  asupra  cartierelor defavorizate, corelarea reabilitării fizice cu măsuri de integrare a grupurilor defavorizate, dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi sprijinirea întreprinzătorilor locali.

Dezvoltarea competitivă a regiunii Nord-Vest este un program  prin  intermediul  căruia  vor putea fi susţinute proiecte privind înfiinţarea unor centre expoziţionale şi de marketing; înfiinţarea unor parcuri industriale/logistice în localităţile în care aceste structuri lipsesc, modernizarea sau extinderea parcurilor industriale/logistice existente; crearea unor centre logistice integrate pentru producţie şi export; dezvoltarea/modernizarea/extinderea reţelelor de tip cluster/polilor de competitivitate; înfiinţarea unor reţele regionale de sprijinire a afacerilor precum centre de afaceri care să găzduiască întreprinderile din ramurile cu potenţial ridicat de creştere.

Programul Mediu cuprinde proiecte referitoare la dezvoltarea sistemelor integrate de apă, deşeuri şi recuperarea solurilor contaminate, protejarea parcurilor naţionale şi naturale şi dezvoltarea unor sisteme de energii alternative/neconvenţionale nepoluante (eoliană, solară).

Programul Dezvoltarea resurselor umane urmăresţe creşterea ratei de ocupare prin dezvoltarea unor programe de instruire relevante pentru a ieşi în întâmpinarea nevoilor agenţilor economici (angajatorilor) (sprijinirea participării sectorului privat în învăţământul vocaţional şi tehnic), crearea unui sistem de educaţie pentru adulţi, promovarea formării continue şi dezvoltarea de abilităţi antreprenoriale.

Programul Dezvoltare rurală propune susţinerea acelor activităţi care sunt corelate cu cele din polul de dezvoltare cu care colaborează, precum şi activităţi menite să reducă diferenţele dintre rural şi urban în ceea ce priveşte calitatea locuirii, disponibilitatea locurilor de muncă şi accesul la educaţie. În domeniul agriculturii prioritate va fi dată sectorului zootehnic şi unor produse agricole (porumb, sfecla de zahăr, plante tehnice, fructe, legume) astfel încât acest sector să fie adaptat structural la specificul teritoriului regional şi să se valorifice superior potenţialul terenurilor pentru  a se putea constitui în avantaje comparative pentru regiune (crearea de piete de gros, centre de colectare).

Programul Valorificarea bogăţiei apelor (minerale, termale, sărate) si cadrului natural montan din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) prin dezvoltarea turismului balnear cu  apă termală în staţiunile, Aleşd (BH), Beiuş (BH), Marghita(BH), Tăşnad (BH), Valea lui Mihai (BH), Valea Mariei (SM), Beltiug (SM), Gherţa Mică (SM), Tarna Mare (SM), Băiţa (CJ) cu apa sărată în staţiunile Ocna Şugatag, Costiui, Băile Figa şi apa minerală în localităţile Borşa (MM) şi Meseşenii de Sus (SJ) dezvoltare bazată pe potenţialul natural bogat în ape termale şi existenţa minelor de sare dezafectate în cadrul acestor staţiuni. În cadrul acestui program mai  este cuprinsă şi dezvoltarea integrată a turismului de agrement în zona lacurilor Fântânele-Beliş, Tarniţa, Valea Drăganului, Leşu, Colibiţa. La acestea se adaugă potenţialul de valorificare al apelor minerale in zona Lapusului (de masă).

Programul  Dezvoltarea  turismului  de  circuit,  menit  să  valorifice  elementele  de  cultură,

etnografie şi patrimoniu industrial a regiunii şi include proiectele: Drumul sării – circuit care urmăreşte valorificarea potenţialului curativ şi  turistic al salinelor (salina Ocna Dej), Drumul aurului – care presupune reintroducerea în circuitul turistic a minelor scoase din exploatare, Drumul lui Dragoş – circuit turistic care cuprinde o serie de monumente şi vestigii istorice, Circuitul bisericilor din lemn, Circuitul castrelor romane si Drumul Roman (Castrul Potaissa), Circuitul castelelor, cetăţilor şi conacelor din Transilvania de Nord.

Programul Parcuri tematice şi de distracţie, în anumite zone turistice recunoscute în Regiune are ca scop crearea de noi atracţii turistice, precum: Aquapark – Aleşd, Dracula Land – în zona Pasului Tihuţa Artpark în Cerneşti, parc de aventura – Valea lui Mihai.

Programul Cultura si industrii culturale şi creative este un program prin care se urmăreşte dezvoltarea infrastructurilor pentru producţie cinematografică care sunt propuse a  fi amplasate, astfel: pentru filmări exterioare la Bistriţa şi pentru efecte speciale la Baia Mare; centre culturale (case/cămine) – „expresie a culturii şi identităţii locale.”; muzee tematice (etnografice, de apa, etc), biblioteci.

Dezvoltarea Munţilor Apuseni se poate realiza prin dezvoltarea integrată a unor staţiuni montane precum: Valea Drăganului, Băişoara, Vlădeasa, Vârtop, Arieşeni, dublate de crearea unor culoare de legătură între aceste zone turistice (Vârtop-Arieşeni şi Beliş-Fântânele).